Tuesday, November 13, 2007

Hemijski Sastav Marihuane

Hemijski Sastav Marihuane

Glavni aktivni sastojak biljke je tetrahydrokanabinol (THC), zapravo dva izomerna tetrahydrokanabinola empirijske formule C 21H 29O 2 od kojih je važniji delta-1-tetrahydrokanabinol. To su spojevi dibenzopiranske strukture, koji, za razliku od vecine drugih halucinogenih supstancija, ne sadrže u svojoj molekuli kiseonik i nisu alkaloidi.

U konopljinoj smoli ima i velik broj (više od 60) fiziološki znatno manje aktivnih ili gotovo neaktivnih sastojaka kemijski srodnih THC-u, za koje je usvojen zajednicki naziv, kanabinoidi.

Niti jedan od 60 spojeva koji se nalaze u Marihuani, nisu otkriveni niti u jednoj drugoj biljci. Sadržaj THC-a u Marihuani može varirati i u vecini slucajeva krece se u rasponu od 0,2 do 3% dok hašiš može sadržavati i više od 20% THC-a. Cetiri najobilnije zastupljena kanabinoida su: kanabidiolna kiselina (eng. cannabidiolic acid), kanabidiol (eng. cannabidiol), tetrahydrokanabinol i kanabinol (eng. cannabinol).

U samoj biljci (konoplji) kanabinoidi su prisutni uglavnom u obliku fiziološki neaktivnih karboksilnih kiselina, koje se tek postupkom berbe, proizvodnje i uskladištenja Marihuane dekarboniziraju. Vjerojatno je da kemijski sastav nijednog biljnog proizvoda nije istraživan tako svestrano i sistematicki kao sastav Marihuane. Navesti cemo samo da je do danas u Marihuani otkriveno više od 460 kemijskih sastojaka.

Od nekanabinoidnih sastojaka spominjemo etericno ulje (s terpenskim spojevima), zasicene ugljikovodike sa 25-30 ugljikovih atoma u molekuli i malene kolicine alkaloida.

4 comments:

Anonymous said...

Great document

TBC said...

Super tekst... veoma poučno

Sara said...

super blog

(Bezze_Sa) - ThE_LaW said...

Thank You